Geboren 26-10-2009 

Moeder:  Freedom, gemengd tanschimmel sheltiezeugje
Vader:  Apelles (+), wit-vuuroog alpacabeertje

Freedoms tweeling

V.l.n.r.:
Stream of Fire, sepia-schimmel satijn coronetbeertje, 100 gr. 
Voor de achtergrond van zijn naam, zie zijn eigen pagina.
Blijft net als Miracle bij Desert Garden omdat hij onverwachts satijn is, en er zo gegarandeerd niet met hem wordt gefokt.  

Nardus , sepia-tanschimmel alpacazeugje, 105 gr. Marc. 14:3:
"Toen hij in Betanie in het huis van Simon - degene die aan huidvraat had geleden - aanwezig was bij een feestmaal, kwam er een vrouw binnen. Ze
had een albasten flesje bij zich dat gevuld was met zeer kostbare, zuivere nardusolie . Ze brak het flesje en goot de olie uit over zijn hoofd."
Verhuisd naar Nathaly in Amersfoort.


Geboren 26-10-2009 

Moeder:  Queen Ester , gemengd tanschimmel tesselzeugje
Vader:  Apelles (+), wit-vuuroog alpacabeertje

Queen Esters vijfling

V.l.n.r.:
Pure Wool, wit-vuuroog alpacabeertje (klein beetje geschimmeld), 80 gr.
Verhuisd naar Marcel, Jacqueline, Rowan en Sabrina uit Almere, waar hij bij zijn nieuwe sheltievriendje Sammy mag wonen.

White as Snow, wit-vuuroog alpacabeertje, 80 gr.
Verhuisd naar Tonnie in Lichtenvoorde .

Fiery Flame , choco-tanschimmel alpacabeertje, 80 gr.
Verhuisd naar Gaby en haar zoontje Jesse uit Almere-Haven.

Schaapje, wit alpacazeugje, 80 gr.  Marc. 14:27-28:
"Jezus zei tegen hen: 'Jullie zullen allemaal ten val komen, want er staat geschreven: "Ik zal de herder doden, en de schapen zullen uiteengedreven
worden."
Overleden 2-11-2009. 

Wheel of Fire, wit-vuuroog merinobeertje, 70 gr.
Verhuisd naar Marion en haar gezin uit Zeewolde.

De namen van de beertjes zijn allevier gebaseerd op Dan. 7:9:
"As I watched, thrones were set in place; and the Ancient One took his seat. His clothing was white as snow, the hair on his head was like pure wool.
His throne was fiery flames, with wheels of burning fire ."


Geboren 17-10-2009 

Moeder: Karmel (+), grijsagouti-creme-bont angorazeugje>
Vader:  Ruach, roodbonte tesselbeer

Karmels vierling

V.l.n.r.:
Mattitja, roodbont sheltiebeertje, 85 gr. 
1Kron. 9:31:
"Weer een andere leviet, Mattitja , de oudste zoon van een zekere Sallum van de familie Korach, had het dagelijkse toezicht op het bakken van de meelspijzen."
Verhuisd naar Marion en haar gezin uit Zeewolde.

Mitzvoth ('voorschriften'), driekleur sheltiebeertje, 120 gr. Ps. 119:47-48:
"Uw voorschriften zijn voor mij een vreugde, zij zijn mijn enige liefde. Naar uw voorschriften strek ik mijn handen uit, van uw wet is mijn denken vervuld."
Verhuisd naar Marion en haar gezin uit Zeewolde.

Hadassa ('Mirteboom'), creme-bont angorazeugje, 110 gr. Est. 2:7:
"Deze Mordechai was de pleegvader van Hadassa , ook Ester genoemd, die een nicht van hem was en geen vader of moeder meer had. Na de dood van haar ouders had Mordechai haar als dochter aangenomen. Het meisje was lieftallig en mooi." 
Overleden kort na de bevalling van haar tweede nestje, op 12 november 2010.  

Abigail ('Vreugde van de Vader'), goudagouti-rood-bont tesselzeugje, 110 gr. Matt. 7:7-11:
"Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan. Want ieder die vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan. Is er iemand onder jullie die zijn kind, als het om een brood vraagt, een steen zou geven? Of een slang, als het om een vis vraagt? Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal jullie Vader in de hemel dan het goede geven aan wie hem daarom vragen."
Verhuisd naar Dyanne in Nijkerk.


Geboren 16-10-2009 

Moeder:  Jeruzalem, wit-robijnoog tesselzeugje
Vader:  Apelles (+), wit-vuuroog alpacabeertje

Jeruzalems vierling

V.l.n.r.:
Tempel, wit alpacazeugje, 100 gr.  Ezech. 41:1:
"Voorts bracht hij mij tot de tempel; en hij mat de posten, zes ellen de breedte van deze, en zes ellen de breedte van gene zijde, de breedte der tent."
Overleden 21-10-2009

Servant Of God, wit alpacabeertje, 100 gr, 105 gr. Ezra 5:11:
"We are the servants of the God of heaven and earth."
Overleden 18-10-2009.

You Are My Praise, wit alpacabeertje, 100 gr. Jer. 17:14:
"Heal me, ADONAI, and I will be healed; save me, and I will be saved, for You are my praise ."
Overleden 18-10-2009.

City Of David, wit-vuuroog alpacabeertje, 85 gr. 1Kron. 11:7:
"David lived in the stronghold; therefore they called it the City of David."

Verhuisd naar Karin en haar dochters in Almere.


Geboren 5-6-2009 

Moeder:  Rachel, wit-vuuroog merinozeugje
Vader:  King David  (+), zilveragouti-bonte peruvianbeer

Rachels vierling

V.l.n.r.:
Tree of Eden, wit-donkeroog angorazeugje, (bewezen) chocodragend, 100 gr. 
Ezech. 31:16:
"Toen ik hem in het dodenrijk liet afdalen naar hen die zich al in het graf bevinden, beefden alle volken bij het geluid van zijn val. Maar in de onderwereld voelden de bomen van Eden zich getroost, de mooiste van de Libanon, alle waterdrinkers."
Verhuisd naar Marjolein in Almelo, samen met haar zusje Jehosabat .

Jehosabat, zilveragouti-bont alpacazeugje, 105 gr. 2Kron. 22:11:
"Maar Jehosabat, de dochter van koning Joram, haalde een van Achazja's zonen, Joas, heimelijk weg uit de groep koningskinderen die gedood zouden worden en verstopte hem met zijn voedster in de linnenkamer. Jehosabat was de dochter van koning Joram en ze was getrouwd met de priester Jojada. Ze was dus een zuster van Achazja. Ze wist Joas voor Atalja verborgen te houden, en zo ontsnapte hij aan de dood."
Verhuisd naar Marjolein in Almelo, samen met haar zusje Tree of Eden .

Sion, wit-donkeroog angorazeugje, 75 gr. 1Kron. 9:16:
"Ontwaak, ontwaak, Sion, en bekleed je met je kracht! Bekleed je met je pronkgewaad, Jeruzalem, heilige stad. Nooit meer zul je worden betreden door wie onbesneden is, of onrein. Klop het stof van je af en sta op, Jeruzalem, neem plaats op de troon. De ketenen om je hals zijn losgemaakt, gevangen vrouwe Sion."
Verhuisd naar Angelique en haar man in Lelystad, waar ze een lief choco-creme-bont vriendinnetje heeft gekregen .

Elkana, zilveragouti-bont alpacazeugje, 90 g.Blijft bij Desert Garden. Elkana is uiteindelijk op 14 februari 2013 vredig ingeslapen.


Geboren 27-4-2009 

Moeder: Freedom , gemengd tanschimmel sheltiezeugje
Vader:  Ruach, roodbonte tesselbeer

Freedoms vierling

V.l.n.r.:
Jeruzalem, wit-vuuroog tesselzeugje, 90 g. 
Blijft bij Desert Garden.

Jonadab, gemengd tanschimmel sheltiebeertje, 110 g. Jer. 35:18-19 : 'Hierna zei Jeremia tegen de Rechabieten: 'Dit zegt de HEER van de hemelse machten, de God van Israel: Jullie hebben alle geboden van je voorvader Jonadab nageleefd, jullie zijn hem in alles gehoorzaam geweest. Daarom - dit zegt de HEER van de hemelse machten, de God van Israel: Er zullen altijd nakomelingen van Jonadab , de zoon van Rechab, zijn die mij dienen.'
Verhuisd naar Brenda uit Almere, samen met zijn halfbroertje Milk (zie hieronder).

Queen Ester, gemengd tanschimmel (creme) tesselzeugje, 90 g.  Blijft bij Desert Garden.

Parakleta, driekleur streepsheltie zeugje, 110 g. Joh. 14:15-17: 'Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden. Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger <parakletos> te geven, die altijd bij je zal zijn: de Geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven.'
Verhuisd naar Lies en haar man uit Lelystad, en woont nu gezellig bij vier andere zeugjes!


Geboren 21-4-2009

Moeder: Parel (+), wit-roodoog angorazeugje  
Vader: 
Ruach, roodbonte tesselbeer

Parels drieling

V.l.n.r.:
Mercy, roodbont sheltiezeugje, 110 g. Ps. 123:3-4: 'Wees genadig, HEER, wees ons genadig , wij worden veracht, meer dan te dragen is.'
Verhuisd naar Fenna en Lucas uit Almere, waar ze een ander zeugje gezelschap is gaan houden.  

Milk, wit-vuuroog sheltie beertje, 100 g. Jer. 11:4-5: 'Ik heb gezegd: "Luister naar mij en doe alles wat ik jullie gebied. Dan zullen jullie mijn volk zijn en zal ik jullie God zijn. Dan houd ik me aan de belofte die ik jullie voorouders onder ede heb gedaan: ik beloofde hun een land te geven dat overvloeit van melk en honing. En dat land bezitten jullie tot op de dag van vandaag."
Verhuisd naar Brenda uit Almere, samen met zijn halfbroertje Jonadab (zie hierboven).

Koren, roodbont angorazeugje, 110 g. Ps 126:6:
'Wie in tranen op weg gaat,
dragend de buidel met zaad,
zal thuiskomen met gejuich,
dragend de volle schoven .'
Verhuisd naar Bep uit Naarden, waar ze gezellig met nog een zeugje en twee gecastreerde beertjes woont.


Geboren 20-1-2009

Moeder:  Kornalijn (+), lilac-saffraan angorazeugje (woont niet meer bij Desert Garden)
Vader: Nectar (+), gemengd (sepia-creme) tanschimmel coronetbeer

Kornalijns dochterKornalijns dochter

Gemengd schimmel angorazeugje, 145 gr. Verhuisd naar Marjolein in Almelo, samen met haar moeder Kornalijn!

Ze heet Ziklag, naar 1Samuel 27:6:
"Achis wees David Ziklag toe, en zo komt het dat Ziklag tot op de dag van vandaag aan de koningen van Juda behoort."

Ziklag was de naam van het eerste stadje buiten Israel dat van de grote koning David werd.
Wij, Nederland, zijn ook bedoeld om, net als Ziklag, Koninkrijksgrond te worden!

Op 29 april 2009 is Ziklag onverwachts overleden bij haar nieuwe eigenaar.


Meer schattige baby's bekijken? Kijk ook eens bij de nestjes van 2008.