Geboren 2-12-2010 

Moeder: Freedom, gemengd (sepia-creme) tanschimmel sheltiezeugje
Vader:  Asaf, creme-zwart-wit lunkaryabeertje

Freedoms tweeling

V.l.n.r.: 
Joach (Jahweh is zijn Broer), sepiaschimmel lunkaryabeertje, 115 gr. 2Kon. 18:37
"Hofmeester Eljakim, de zoon van Chilkia, hofschrijver Sebna en kanselier Joach, de zoon van Asaf , gingen naar hen toe."
Verhuisd naar Annemieke in Almere. Overleden voorjaar 2011.

Ahasveros (Leeuwenkoning), creme-wit lunkaryabeertje, 135 gr. Est. 10:1-2
"Koning Ahasveros legde zowel het vasteland als de eilanden voor de kust belasting op. Al zijn machtige daden en krijgsverrichtingen zijn opgetekend in de kronieken van de koningen van Medie en Perzie."
Verhuisd naar Nel in Almere.

Beide namen verwijzen naar de God van de bijbel. Ahasveros (Leeuwenkoning) verwijst naar de Heer als Koning der Koningen, de Almachtige met Wie niet valt te spotten. Joach (Jahweh is zijn Broer) verwijst naar de Heer dichtbij, intiem, eeuwig trouw, een grote Broer die van jou houdt en die jou altijd beschermt.
Dit nestje in zijn geheel betekent dus: Als je God aanvaardt als Heer en Koning (Ahasveros) in je leven, zal Hij een Broer (Joach) voor je zijn, je allerbeste Vriend die met jou meevecht in je strijd zodat je altijd wint!


Geboren 1-11-2010 

Moeder: Dokima, driekleur lunkaryazeugje
Vader:  Asaf, creme-zwart-wit lunkaryabeertje

Dokima's vierling

V.l.n.r.: 
Galah (openbaren), roodbont lunkaryazeugje, 110 gr.
Verhuisd naar Annemieke uit Almere Stad. Overleden op 30-1-2011.

Tsedaka (gerechtigheid), driekleur lunkaryazeugje, 80 gr.
Verhuisd naar Annemieke uit Almere Stad. Overleden op 29-9-2011.

Mishpat (recht), driekleur lunkaryazeugje, 100 gr.
Verhuisd naar CS Lucky Stables.

Jezoua (verlossing, redding), driekleur lunkaryazeugje, 90 gr .
Verhuisd naar CS Lucky Stables.

Jesaja 56:1
"Onderhoud het recht ,
beoefen de gerechtigheid ,
want de komst van mijn redding is nabij
en mijn gerechtigheid wordt weldra geopenbaard ." 


Geboren 1-11-2010 

Moeder: Hadassa (+), creme-bont peruvianzeugje
Vader:  Noach, creme-bont tesselbeertje

Hadassa's vierling

V.l.n.r.:
Hizkia, wit-roodoog alpacabeertje, 80 gr. 2Kon. 19:3-4
"Dit zegt Hizkia : 'Deze dag is er een van angst, straf en vernedering: het is als bij een geboorte waarbij de baarmoeder ontsloten is maar de kracht om te baren ontbreekt. Maar misschien slaat de HEER, uw God, acht op wat de rabsake gezegd heeft, die door zijn heer, de koning van Assyrie, hierheen is gestuurd om de levende God te honen, en misschien zal hij die belediging vergelden. Bid daarom voor degenen van ons volk die er nog over zijn.'" 
Overleden op 11 november.

Ana, wit-roodoog tesselzeugje, 70 gr. Ps. 69:17 
"Antwoord mij, HEER, u bent genadig en goed, keer u tot mij, zie mij in erbarmen aan."
Verhuisd naar Annemieke uit Almere Stad. Overleden voorjaar 2011.

Bianca, wit-roodoog peruvianzeugje, 55 gr. Ps. 51:9
"Ontzondig mij met hysop, dan ben ik rein ,
was mij, dan ben ik witter dan sneeuw." 
Overleden op 6 november.

Joas, wit-roodoog tesselbeertje, 80 gr. 2Kon. 12:1-2a, 3
"Joas was zeven jaar oud toen hij koning werd, in het zevende regeringsjaar van Jehu. Veertig jaar regeerde hij in Jeruzalem. (...) Zijn leven lang deed Joas wat goed is in de ogen van de HEER, zoals de hogepriester Jojada hem geleerd had." 
Overleden op 7 november.


Geboren 4-10-2010 

Moeder: Queen Ester, gemengd (sepia-creme) tanschimmel tesselzeugje
Vader:  Noach , creme-bont tesselbeertje

Queen Ester's dochter

Soes (= 'jubelen'), creme tesselzeugje, 145 gr. Psalm 35:9:
"En mijn ziel juicht in de HERE, jubelt in zijn verlossing."
Blijft bij Desert Garden


Geboren 2-10-2010 

Moeder: Grace, zilveragoutibont alpacazeugje
Vader:  Iyov, zilveragouti tesselbeertje

Grace's drieling

V.l.n.r.:
Ben (= zoon), coffee-wit argente* alpacabeertje, 120 gr. Jer. 49:1a, 2b
"Heeft Israel geen zonen , heeft het geen erfgenamen? Terug-erven zal Israel wie zijn bezit be-erfden, zegt de Heer."
Verhuisd naar Christa van caviastal De Mutsjes in Wijk bij Duurstede.

Yarash (= erfgenaam), coffee-wit argente* alpacabeertje, 120 gr. Jer. 49:1a, 2b
"Heeft Israel geen zonen, heeft het geen erfgenamen ? Terug-erven zal Israel wie zijn bezit be-erfden, zegt de Heer."
Verhuisd naar Steffen in Amersfoort.

Prinses, slateblue-wit argente* merinozeugje, 120 gr. 
Verhuisd naar Josien in Boven-Leeuwen.

* Uitleg kleuren:
"Argente" is een verdunning van agouti. Er zijn twee varianten: een sterke verdunning, veroorzaakt door (het gen voor) rode ogen; en een minder sterke verdunning, veroorzaakt door (het gen voor) robijnogen. Daarnaast heeft bij argente elke haar nog maar twee kleurbanden, deze vormen daardoor een zgn. "tipping" - i.t.t. de agouti, waar elke haar drie kleurbanden heeft waardoor de vacht juist een "ticking" vertoont. Bij de robijnoogvariant van argente zijn twee onderkleuren mogelijk: slateblue (verdund zwart) of coffee (verdund choco). (De roodoogverdunning van argente geeft de nog lichtere onderkleuren lilac en beige). In dit nestje gaat het om de robijnoogverdunning. Het is op de foto niet zo goed te zien, maar "live" is er een heel duidelijk kleurverschil tussen de dieren! Het coffee-wit argente van de beertjes doet denken aan cinnamonagouti, terwijl het slateblue-wit argente zeugje (rechts op de foto) meer op zilveragouti lijkt.


Geboren 21-9-2010 

Moeder: Yada (+), creme-wit lunkaryazeugje
Vader:  Fire, grijsagouti-creme-schimmel alpacabeertje

Yada's tweeling

V.l.n.r.:
Maria, wit-creme lunkaryazeugje, 110 gr.  Verhuisd naar Steffen in Amersfoort.
Marta, zwart-creme lunkaryazeugje, 135 gr. Blijft bij Desert Garden.

Luc. 10:38-42:
"Toen ze verder trokken ging hij een dorp in, waar hij gastvrij werd ontvangen door een vrouw die Marta heette. Haar zuster, Maria, ging aan de voeten van de Heer zitten en luisterde naar zijn woorden. Maar Marta werd helemaal in beslag genomen door de zorg voor haar gasten. Ze ging naar Jezus toe en zei: 'Heer, kan het u niet schelen dat mijn zuster mij al het werk alleen laat doen? Zeg tegen haar dat ze mij moet helpen.' De Heer zei tegen haar: 'Marta, Marta, je bent zo bezorgd en je maakt je veel te druk. Er is maar een ding noodzakelijk. Maria heeft het beste deel gekozen, en dat zal haar niet worden ontnomen.'"


Geboren 20-6-2010 

Moeder: Jeruzalem, wit tesselzeugje
Vader:  King David (+), zilveragouti-bont peruvianbeertje

Jeruzalems tweeling

V.l.n.r.:
Yad va Shem, wit angorabeertje, 70 gr.  Jes. 56:3b-5:
"En laat de eunuch niet zeggen: 'Ik ben maar een dorre boom.' Want dit zegt de HEER: De eunuch die mijn sabbat in acht neemt, die keuzes maakt naar mijn wil, die vasthoudt aan mijn verbond, hem geef ik iets beters dan zonen en dochters: een gedenkteken en een naam in mijn tempel en binnen de muren van mijn stad. Ik geef hem een eeuwige naam, een naam die onvergankelijk is."
Overleden op 21-6-2010.

Sneeuw, wit angorabeertje, 75 gr.  Jes. 55:10-11:
"Zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de hemel en daarheen niet terugkeert zonder eerst de aarde te doordrenken, haar te bevruchten en te laten gedijen, zodat er zaad is om te zaaien en brood om te eten - zo geldt dit ook voor het woord dat voortkomt uit mijn mond: het keert niet vruchteloos naar mij terug, niet zonder eerst te doen wat ik wil en te volbrengen wat ik gebied."
Verhuisd naar Kim uit Almere-Parkwijk.


Geboren 5-6-2010 

Moeder: Hadassa (+), creme-bont peruvianzeugje
Vader:  Fire, grijsagouti-creme-schimmel alpacabeertje

Hadassa's drieling

V.l.n.r.:
Tzevaoth, grijsagouti-buff alpacabeertje, 90 gr.  Ps. 26:1, 11:
"Dit toch is de dag van de HERE der heerscharen, de dag der wrake om wraak te nemen op zijn tegenstanders; ja, het zwaard verslindt en wordt verzadigd en dronken van hun bloed, want een slachtoffer heeft de Here, de HERE der heerscharen , in het Noorderland, aan de rivier de Eufraat."
Blijft bij Desert Garden.

Nata, wit-vuuroog alpacazeugje, 75 gr.  Amos 9:15:
"Dan zal Ik hen planten in hun grond, en zij zullen niet meer worden uitgerukt uit de grond die Ik hun gegeven heb, zegt de HERE, uw God."
Verhuisd naar Dianne uit Broek in Waterland.

Tom, wit-schimmel alpacabeertje, 95 gr.  Job 14:7-9:
"Doe mij recht, HEER, want zonder dwalen ben ik mijn weg gegaan, op u, HEER, heb ik vertrouwd, ik wankelde niet. Maar ik ga mijn weg zonder dwalen , verlos mij en wees mij genadig."
Verhuisd naar Kim uit Almere-Parkwijk.


Geboren 30-4-2010 

Moeder: Blessing (+), zwartschimmel merinozeugje
Vader:  King David (+), zilveragouti-bonte peruvianbeer

Blessings tweeling 

V.l.n.r.:
Grace, zilveragouti-bont alpacazeugje, 130 gr.  Ps. 102:13-14
"U zult opstaan en u over Sion ontfermen, de tijd van genade is gekomen, dit is het uur, want uw dienaren hebben de stenen van Sion lief, de ru´nes vervullen hen met deernis."
Blijft bij Desert Garden. Grace beviel in oktober 2010 zelf van haar eerste nestje, dat dus ook op deze pagina, een stukje hierboven, te bewonderen is!

Eliysha, wit-donkeroog alpacabeertje, 145 gr. 2Kon. 4:1-7:
"Op een keer riep de vrouw van een van de profeten Elisa's hulp in: 'Mijn man, uw dienaar, die zoals u weet altijd groot ontzag had voor de HEER, is gestorven. Nu zal mijn schuldeiser komen en mijn twee kinderen als slaven meenemen.'  'Wat kan ik voor u doen?' vroeg Elisa. 'Vertel me eens, wat hebt u nog in huis?' 'Alleen een kruikje olie, heer,' antwoordde ze, 'verder niets.' Toen zei Elisa: 'Ga bij uw buren kruiken en kannen te leen vragen, lege, zo veel als u er krijgen kunt. Als u weer thuiskomt, doe dan de deur achter u en uw kinderen dicht en giet uw olie in die kruiken en kannen over; telkens als er een vol is, neemt u een volgende.' Thuisgekomen sloot de vrouw de deur achter zich. Terwijl haar kinderen haar de kruiken en kannen een voor een aangaven, goot ze de olie over. Toen ze allemaal vol waren en ze haar zoon vroeg haar de volgende aan te geven, antwoordde hij: 'Er zijn er geen meer.' Toen hield de olie op te vloeien. De weduwe ging terug naar de godsman en vertelde hem wat er gebeurd was. 'Die olie moet u verkopen om uw schuld af te betalen,' zei hij. 'En van wat er overblijft, kunnen u en uw kinderen leven.'"
Onverwachts overleden op 7 juni 2010.


Geboren 29-4-2010 

Moeder: Rachel, wit-vuuroog merinozeugje
Vader:  King David (+), zilveragouti-bonte peruvianbeer

Rachels vierling

V.l.n.r.:
Hope, zilveragouti-bont angorazeugje, 100 gr.  Job 14:7-9:
"Voor een boom is er altijd hoop: als hij wordt omgehakt, loopt hij weer uit, er blijven nieuwe loten komen. Al wordt zijn wortel in de aarde oud, al gaat zijn stronk dood in de grond, zodra hij water ruikt, bot hij weer uit en vormt twijgen, als een jonge scheut."
Verhuisd naar Lana in Purmerend.

Shammah, wit-donkeroog alpacazeugje, 90 gr. Ezech. 48:35b:
"Voortaan heet de stad: 'De HEER is daar !'." (Yehovah-shammah).
Verhuisd naar Bep in Naarden.

Micha, zilveragouti-bont angorabeertje, 80 gr. Micha 7:18:
"Wie is een God als u , die schuld vergeeft en aan zonde voorbijgaat? U blijft niet woedend op wie er van uw volk nog over zijn; liever toont u hun uw trouw."
Verhuisd naar Petri in Almere-Haven.

Bayith, wit-vuuroog angorabeertje, 90 g. 1Kon. 8:10-11:
"Zodra de priesters uit het heiligdom naar buiten kwamen, vulde een wolk de tempel (bayith) van de HEER. De priesters konden hun dienst niet meer verrichten, want de majesteit van de HEER vulde de hele tempel (bayith)."
Verhuisd naar Petri in Almere-Haven.


Meer schattige baby's bekijken? Kijk ook eens bij de nestjes van 2009.