Geboren 23-12-2011

Moeder: Grace, zilveragouti-bont alpacazeugje
Vader: Ruach , roodbont tesselbeertje

Grace's vierling

V.l.n.r.:
Yamin (rechterhand), choco-schimmel alpacabeertje, 105 gr.
Verhuisd naar Chantal in Almere. (Helaas is Yamin in oktober 2012 onverwachts overleden.)

Kana (titel, erenaam), Zilver-bijna-cinnamonagouti-wit tesselzeugje, 90 gr.
Verhuisd naar Sam (en zijn ouders) in Weesp.

Qara (roepen, aanstellen), zilver agouti-wit tesselzeugje, 115 gr. 
Verhuisd  naar Marilou (en haar ouders en broertje en zusje) in Nederhorst den Berg

Koresh, goudagouti-rood alpacabeertje.
Blijft bij Desert Garden.

Hun namen zijn gebaseerd op Jesaja 45:1-4:

"Dit zegt de HEER tegen Koresh , zijn gezalfde,
die Hij bij de rechterhand neemt (...)
Ik zal je verborgen schatten schenken,
diep weggeborgen rijkdommen.
Dan zul je weten dat ik de HEER ben,
de God van Israel, die jou bij je naam roept .
Omwille van mijn dienaar Jakob,
van Israel, dat ik heb uitgekozen,
heb ik je bij je naam geroepen
en je met een erenaam getooid,
ofschoon je me niet kende." 
  
 


Geboren 7-12-2011

Moeder: Sophia, creme-wit lunkaryazeugje
Vader: Iyov , grijsagouti tesselbeertje

Sophia's drieling

V.l.n.r.:
Sweetie, grijsagouti-wit sheltiezeugje, 100 gr. 
Verhuisd naar Bep in Naarden.

Honey, grijsagouti-creme-wit peruvianzeugje, 100 gr.
Blijft bij Desert Garden.

Fearless, grijsagouti-creme lunkaryabeertje (met weinig krul), 85 gr.
Verhuisd naar Natascha en haar dochter in Almere.

Hun namen zijn gebaseerd op Ezechiel 2:6, 3:2-3:

"Maar jij, mensenkind, jij hebt van hun woorden niets te vrezen, je hoeft voor hen niet bang te zijn, al zijn ze als brandnetels en doornstruiken en belagen ze je als schorpioenen. (...)
Ik opende mijn mond en kreeg de boekrol te eten, en de stem zei: 'Mensenkind, vul je maag en je buik met deze rol, die ik je geef.' Ik at de rol op; hij was zo zoet als honing ."


Geboren 25-10-2011

Moeder: Soes, creme tesselzeugje
Vader: Asaf , zwart-creme-wit lunkaryabeertje

Soes' tweeling

V.l.n.r.:
Chefzibah, creme lunkaryazeugje, 110 gr.
Beulah, creme lunkaryazeugje, 110 gr.
Met zijn tweetjes verhuisd naar Saskia in Hoorn, waar ze gezellig samen oud mogen worden .

Hun namen zijn gebaseerd op Jesaja 62:4:

"Men zal je niet meer noemen: Verlatene,
en men zal jeland niet meer noemen: Woestenij;
maar je zult genoemd worden: Mijn Welgevallen ,
en je land: Gehuwde .
Want de HERE heeft een welgevallen aan jou,
en je land wordt ten huwelijk genomen."
 


Geboren 25-10-2011

Moeder: Queen Ester, gemengd schimmel tesselzeugje
Vader: Asaf , zwart-creme-wit lunkaryabeertje

Queen Esters tweeling

V.l.n.r.:
Jizreel, Lilac-bont lunkaryabeertje (met vuurogen), 110 gr .
Ammi, creme-zwart-wit lunkaryabeertje, 55 gr .
Met zijn tweetjes verhuisd naar Hetty in Wagenburg, waar ze gezellig samen oud mogen worden.

Hun namen zijn gebaseerd op Hosea 2:1-3:

"Maar eens zullen de kinderen van Israel talrijk zijn als zandkorrels aan de zee, die niet te meten en niet te tellen zijn.
En waar tegen hen gezegd is: 'Jullie zijn mijn volk niet meer', zullen ze weer kinderen van de levende God worden genoemd.
Dan zullen de kinderen van Juda en de kinderen van Israel weer bijeenkomen en een leider aanstellen.
Op de dag dat God zelf zal zaaien, op de grote dag van Jizreel , zullen ze uit de aarde opschieten.
Dan noemen jullie je broeders weer Ammi en je zusters weer Ruchama."


Geboren 26-9-2011

Moeder:  Tzebiya (+), zilveragouti-bont lunkaryazeugje
Vader:  Fire , gemengd schimmel alpacabeertje

Tzebiya's drieling

V.l.n.r.:
Yehudah, zilveragouti angorabeertje, 120 gr.
Verhuisd naar Martine uit Noordwijkerhout.

Yisrael, zilveragouti angorabeertje, 105 gr.
Verhuisd naar Martine uit Noordwijkerhout

De namen van de beertjes komen van Jeremia 13:11:
"Want zoals de gordel kleeft aan het middel van een man, zo had Ik het gehele huis van Israel en het gehele huis van Juda aan Mij doen kleven,
luidt het woord des HEREN, om Mij te zijn tot een volk, tot een roem, een lof en een sieraad."

Yerushalayim, zwart-schimmel angorazeugje, 80 gr. Jeremia 13:11; 31:38:
"Juda treurt, de steden kwijnen weg, in het zwart gehuld zit de bevolking op de grond, jammerklachten klinken uit Jeruzalem. (...)
De dag zal komen spreekt de HEER dat Jeruzalem wordt herbouwd en aan Mij wordt gewijd.
Verhuisd naar Bep uit Naarden.


Geboren 30-8-2011

Moeder:  Marta (+), zwart-creme lunkaryazeugje
Vader:  Asaf , zwart-creme-wit lunkaryabeertje

Martha's vierling

V.l.n.r.:
Zahar, zwart-creme lunkaryabeertje, 100 gr. Ezechiel 3:17
"Mensenkind, ik stel jou aan als wachter over de Israelieten: als je mij hoort spreken, moet je hen namens mij waarschuwen ."
Verhuisd naar Annemieke uit Almere.

Tirza, creme-zwart lunkaryazeugje, 110 gr. Jozua 17:3, 4b
"Maar Selofchad had geen zonen, maar alleen dochters. Hun namen waren Machla, Noa, Chogla, Milka en Tirsa . (...) Jozua gaf hun toen vanwege de opdracht van de HEER een deel van het land, net als hun ooms."
Verhuisd naar Annemieke uit Almere.

Manna, creme-wit lunkaryabeertje, 100 gr. Psalm 78:23-24
"Hij gaf een bevel aan de hoge wolken en de deuren van de hemel gingen open, manna om te eten regende op hen neer. Hij schonk hun het koren van de hemel."
Verhuisd naar Annemieke uit Almere .

Milkah, zwart-creme-wit lunkaryazeugje, 110 gr. Jozua 17:3, 4b
"Maar Selofchad had geen zonen, maar alleen dochters. Hun namen waren Machla, Noa, Chogla, Milka en Tirsa. (...) Jozua gaf hun toen vanwege de opdracht van de HEER een deel van het land, net als hun ooms."
Blijft bij Desert Garden.


Geboren 21-7-2011

Moeder:  Dokima, driekleur lunkaryazeugje
Vader:  Fire , gemengd schimmel alpacabeertje

Dokima's tweeling

V.l.n.r.:
Esther, goudargente gemengd schimmel lunkaryazeugje, 125 gr. Ester 9:25
"Maar nadat Ester zich tot de koning had gewend, gaf deze niet alleen toestemming om een brief te schrijven, maar besloot hij ook dat het onheil
dat Haman met zijn verderfelijke plan tegen de Joden had beraamd, op diens eigen hoofd zou neerkomen."
Verhuisd naar Annemieke in Almere.

Nabiy (profeet), gemengd schimmel lunkaryabeertje, 125 gr. 1Kronieken 29:29
"De geschiedenis van koning David is van begin tot eind opgetekend in de geschriften van de ziener Samuel, de profeet Natan en de schouwer Gad."
Verhuisd naar Jorgine en haar dochter Roos in Almere.


Geboren 30-6-2011

Moeder:  Yada (+), wit tesselzeugje
Vader:  Asaf , creme-zwart-wit lunkaryabeertje

Yada's zoontje-

Ezra,  buff-wit lunkaryabeertje, 120 gr.   Ezra 7:1
"Deze Ezra was een schrijver, goed onderlegd in de wet van Mozes, de wet die de HEER, de God van Israel, heeft gegeven, en hij werd door de HEER, zijn God,
beschermd, waardoor de koning hem alles toestond wat hij verlangde."
Verhuisd naar Jorgine en haar dochter Roos in Almere.


Geboren 17-4-2011 

Moeder:  Sophia, creme-wit lunkaryazeugje
Vader:  Fire , gemengd schimmel alpacabeertje

Sophia's tweeling

V.l.n.r.:
Shoeshan (Lelie) , gemengd schimmel angorazeugje, 110 gr. 
Onverwachts overleden op 24-4-2011 (1e Paasdag).

Shenayim (twee), gemengd schimmel angorazeugje, 95 gr.
Blijft bij Desert Garden.

Hun namen zijn gebaseerd op Hooglied 4:4-5:

"Je hals is als de toren van David,
die in ringen is gebouwd,
die met schilden is behangen,
met wel duizend schilden van helden.
Je borsten zijn als kalfjes,
als de tweeling van een gazelle,
die tussen de lelies weidt." 
 


Geboren 2-2-2011 

Moeder:  Rachel, wit-vuuroog merinozeugje
Vader:  Noach , creme-bont tesselbeertje

Rachels drieling

V.l.n.r.:
Shema, creme-wit merinozeugje, 100 gr.  Jes. 66:18-20a:
"De tijd is gekomen om alle landen en volken bijeen te brengen. Ze zullen komen en mijn luister zien. Ik zal onder hen een teken verrichten: sommigen zal ik sparen en naar vreemde volken sturen - 
(...) waar mijn faam nog niet is doorgedrongen en mijn luister nog niet is gezien - en zij zullen mijn majesteit tegenover al deze volken verkondigen. Uit alle volken zullen zij jullie ballingen terugbrengen - zegt de HEER."
Blijft bij Desert Garden.

Adama, wit-donkeroog tesselbeertje, 100 gr. 2Kron. 6:24-25:
"Wanneer uw volk Israel door de vijand is verslagen omdat het tegen u gezondigd heeft, en wanneer zij dan tot inkeer komen, uw naam prijzen en tot u in deze tempel bidden en smeken, aanhoor
hen dan vanuit de hemel, vergeef uw volk Israel wat het heeft misdaan en breng hen terug naar het grondgebied dat u aan hen en hun voorouders hebt gegeven."
Verhuisd naar Doris in Geldermalsen.
 

Sunaga, wit-donkeroog tesselzeugje, 115 gr. Joh. 11:49-52:
" Een van hen, Kajafas, die dat jaar hogepriester was, zei tegen de anderen: 'Jullie begrijpen het niet! Besef toch dat het in jullie eigen belang is dat een man sterft voor het hele volk, zodat niet het hele volk
verloren gaat.' Dat zei hij niet uit zichzelf: als hogepriester in dat jaar sprak hij de profetie dat Jezus zou sterven voor het volk, en niet alleen voor het volk, maar ook om de verstrooide kinderen van God bijeen te brengen ."
Verhuisd naar Bep in Naarden.


Geboren 26-1-2011

Moeder:  Jeruzalem, wit tesselzeugje
Vader:  Asaf , zwart-creme-wit lunkaryabeertje

Jeruzalems zoontje Young Lion

Young Lion, choco-creme-wit lunkaryabeertje, 115 gr.  Spreuken 19:12:
"Als het brullen van een jonge leeuw zo is de woede van een koning,
als dauw op het gras, zo is zijn goedgunstigheid."
Blijft bij Desert Garden. Young Lion is in het voorjaar van 2012 helaas onverwachts overleden. Hij was uitgegroeid tot een van de mooiste en grootste beren van de stal, zoals op de tweede foto is te zien.

 


Meer schattige baby's bekijken? Kijk ook eens bij de nestjes van 2010.