Click for English
In een stal met 20-30 caafjes overlijden in een jaar tijd natuurlijk meer dieren dan bij mensen met maar 1 of 2 caafjes.
Op deze pagina zie je een aantal van de dieren die de afgelopen maanden bij Desert Garden zijn overleden en wat daarvan de bedoeling/betekenis/zingeving
was zoals ik dat van God heb begrepen in gebed, weergegeven in een profetisch gedicht (zie ook
Naamgeving ). 

Voor mij zijn de gedichten een vorm van aanbidding (een van de vele vormen die God aan Zijn kerk heeft gegeven). Ze hebben voor mij bovendien bevestigd
dat elk levend wezen aan God toebehoort in leven EN dood, zoals de bijbel ons vertelt in Romeinen 14:8:
"Zolang wij leven, leven we voor de Heer; en wanneer wij sterven, sterven we voor de Heer. Dus of we nu leven of sterven, we zijn altijd van de Heer."

 

Hannah

Destiny

Bloesem

Paulus

Parel, 31-7-2006 - 3-1-2010
Parel

Elia, 10-2-2008 - 16-1-2010
Elia

Faith