Naamgeving  Click for English

Caviastal Desert Garden is opgedragen en gewijd aan de Schepper van al het leven, de God van de bijbel. Dat houdt in dat wat mij betreft het "eigendomsrecht" van elk dier dat bij Desert Garden hoort, of dat nu komt door een aankoop, een geboorte, een terugname, of wat dan ook, terug bij God wordt gelegd, met als doel dat Hij elk dier naar zijn of haar eigen kleine-maar-fijne Bestemming kan leiden.

Daarom heeft elk caviaatje ook een bijbelse naam, dat wil zeggen dat het is genoemd naar een persoon die in de bijbel voorkomt, of een bijbels principe (zoals wijsheid of genade) of een bijbelse stad (bijv. Jeruzalem) of een ander bijbels thema. De uitleg van elke caafnaam in mijn stal vind je dan ook terug op elke caafpagina, ook bij de geboren nestjes, ongeacht of de kleintjes blijven of niet.
Dat wil natuurlijk niet zeggen dat mensen die een caafje van mij kopen, het niet een eigen naam mogen geven. Dat mag gerust, dat staat iedereen vrij.