Te koop

 

Voorlopig geen nestjes meer. Mocht daar ooit weer verandering in komen, dan zal ik dat melden op deze pagina en op de Nieuws-pagina, die je kunt benaderen via de Homepage.

 

 

 


Volg Desert Garden op Youtube!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Algemene informatie

Desert Garden heeft af en toe dieren te koop. Zodra deze tenminste 300 gram wegen mogen ze verhuizen naar een goed nieuw huisje. Meestal is dit met een leeftijd vanaf 4-5 weken.

Het is echter niet de bedoeling dat het caafje alleen gehouden gaat worden, caafjes zijn immers groepsdieren. Verder is het zo dat Desert Garden u ten alle tijde de gelegenheid biedt het caafje (in overleg) terug te brengen, mocht u er om wat voor reden dan ook niet meer voor kunnen of willen zorgen. Hieraan zijn wel enige voorwaarden verbonden, zie het terugneembeleid hieronder.

Voor elk dier is ook altijd een foto-cd met foto's en filmpjes vanaf de eerste dag verkrijgbaar. Prijs 3,50 voor de eerste 20 foto's en 3 filmpjes, vervolgens 2,50 voor elke 20 foto's extra. Foto's varieren in grootte en zijn in jpg-formaat; Desert Garden maakt naar eer en geweten een selectie uit de mooiste foto's. Filmpjes zijn voor het merendeel 720p in mov-formaat. Voor voorbeelden verwijs ik u naar het ruime aanbod aan "portretfoto's" van mijn eigen dieren op deze site. Hoe tijdiger u aangeeft dat u een foto-cd wenst, hoe beter de selectie kan worden omdat Desert Garden er dan bewust voor zorgt dat er voldoende foto's en filmpjes worden gemaakt in de diverse groeistadia van het caviaatje.


Terugneembeleid

Soms besluiten mensen dat hun ooit aangekochte caviaatjes niet meer bij hen thuis kunnen wonen. Dat kan allerlei redenen hebben. Desert Garden vindt het belangrijk dat haar dieren dan niet bij een opvang of kinderboerderij terechtkomen, of bij zomaar een willekeurige andere eigenaar, en biedt haar kopers daarom op eigen initiatief de volgende service:
u kunt uw dieren in overleg gratis terugbrengen naar Desert Garden.

Indien dit binnen 2 weken na aankoop gebeurt, kunt u ook het bedrag terugkrijgen dat u bij aankoop heeft betaald, mits aan enkele voorwaarden is voldaan:

 • het dier is bij terugbrengen niet ziek of verwond;
  • het dier is bij terugbrengen niet verwaarloosd of ondervoed;
   • er is een plausibele reden dat u het dier op die korte termijn alweer terugbrengt.

   Is aan die voorwaarden niet alledrie voldaan, of als er meer dan 2 weken zijn verstreken sinds de aankoop, dan mag u de dieren, in overleg en mits er plek is, toch terugbrengen, maar krijgt u niet uw geld terug.

   Desert Garden is in geen enkel geval aansprakelijk voor ziekte of overlijden van uw dier, noch voor enige kosten daaraan verbonden.